Rådstupredikan

hölls i härvarande domkyrka i förmiddags inför stadens magistrat och poliskår. Predikan hölla af regementspastor K. Thelander, som därvid utgick från texten i första Konungabokens tredje kapitel 5-14 verser och särskildt uppehöll sig vid orden: ”Så gif nu din tjänare ett lydaktigt hjärta att han må döma ditt folk och förstå, hvad godt och ondt är, ty hvem förmån döma detta ditt mäktiga folk?”
I sin utläggning af ämnet framhöll tal. hvad ordningsmaktens representanter behöfva för att utföra sitt uppdrag rätt, och fästa därvid särskild vikt vid tålamod, vid vishet, i detta fall lika med omdöme, samt slutligen och framför allt vid gudsfruktan, som är vishetens begynnelse.
Före predikan sjöngs ps. 309: 1-4 och efter densamma 309: 5.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *