Från sjön.

I Göteborg hemmahörande ångaren Irma, på resa från Stettin till Malmö med last af stenkol, grundstötte i lördags f. m. på nordöstra sidan af Lilliegrund. Ångaren blef läck. En Switzerångare assisterar.
Förbud har utfärdats för neutrala länders fiskefartyg att under det nu pågående kriget inlöpa i brittisk hamn.

Bestämmelserna ha omedelbart trädt i kraft.
Med anledning af ett nyupptäckt grund med 5, m. vatten vid vanligt lågvatten, hvilket påträffats cirka 150 m. SSV från det å Lat. 59 12′ 28” N, Long. 18 31′ 48” O belägna 5,6 m. grundet, skall nästa år Grönö udda fyr i farleden Landsort-Stockholm ändras så att gränsen mellan hvitt och rödt å dess sydvästra hvita sektor flyttas cirka 5 sydvart eller från S 83 V till cirka S 78 V. De uppgifna bäringarna äro rättvisande. Närmare underrättellser framdeles.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *