Hemse.

Kommunalstämman,
som hölls här 29 dec., var talrikt besökt. Till ordförande i kommunalstämma utsägs därvid dir. R. Löfvenberg. Ordförande i kommunalnämden blef landtbr. K. Sundberg i Oxarfve. Som ledamöter i nämden jordbrukskonsulent A. Eklund, godsägare L. Duse å Sindarfve (omvalda) samt landtbr. W. Cedergren i Hulte och fabrikör J. Thuaborg (nyvalda).
Till revisorer utsägos veterinär F. Smedberg och landtbr. P. Ahlin Kodings. Till ledamöter i taxeringsnämden valdes dir. R. Löfvenberg, landtbr. P. Ahlin och bleckslagare A. Lindgren, Hallings. Till godemän vid skiften utsågos landtbruk. K. Sundberg och J. Jakobsson i Kodings; till brandfogdo vaktm. E. Blomér; till ledamot vid markegångssättningen landtbr. V. Cedergren; till ombud vid bolagsstämman med järnvägen Ronehamn—Hemse konsulent A. Eklund.
Ifrågasatt ändring af hundskatten blef afslagen, men beslöts, att hela skatten skall användas för uppförande af trottoarer som kommunalnämden fick i uppdrag att anskaffa. Förut ha hundskattemedlen delvis användts till sockenbiblioteket.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *