Från landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO, 31 december.
De ordinarie decemberstämmorna hölls här i går å vanligt ställe. Uttaxeringen för nästa år belöper sig till kr. 11:95 pr 100 kr. inkomst. Till revisorer i kommunalkassan valdes hrr Olof Norrby i Anderse och Oskar Hansson i Bonsarfve samt å magasinet hrr Oskar Jacobsson i Bjerges och August Kristinsson i Sigreips. I kommunalnämden invaldes Viktor Pettersson Bonsarfve, August Pettersson Hallvards, Oskar Sedergren i Nora, Nils Jacobsson i Västlands och Johan Hägg i Sigreips och till suppleanter utsågos Olof Nilsson i Västlands, Vilhelm Nilsson i Augstens och Lorens Larssons i Petsarfve. I magasinsstyrelsen invaldes Lorens Hansson i Gervalds, Elof Lindkvist i Västergårda och Nils Östergren i Austre.
Till ledamöter i taxeringsnämden utsågos Gabriel Jacobsson i Bilds folkskolläraren August Lindvall och Zakarias Johansson i Storms samt till deras suppleanter att vid behof inträda i här nämd ordning, Olof Kristiansson i Gervalds, Lars N. Dahling i Bilds och Vicktor Westberg i Bjerges. Till godemän vid laga skiftesiörningar omvaldes hrr G. Jacobsson i Bilds och O. Kristiansson i Gervalds. För magasinets penningefond, cirka 1,100 kronor, beslöt stämman på förslag af nämden att inköpa råg- och hvetemjöl att förvaras och vid trängande behof försäljas till kommunens modlemmar för sjäfkostnadspriset
kyrkostämman valdes Johan Båtelsson i Bjerges och Petter Olofsson Eonsarfve till k ekovärdar samt till kyrkorådsledamot Emrik Jacobsson i Austre.
Uti skolrådet omvaldes hr G. Jacobsson i Bilds och Th. Hansen i Bonsarfve samt nyvaldes fjärdingsmannen Robert Segergren i Sigfrie.
Revisorer i kyrko- och skolkassorna blefvo Lars Hansson i Rembs och Efraim Larsson i Simunde samt i prästbygnadskassan Lars Hansson och Olof Norrby i Anderse.
Stämmorna voro talrikt besökta och fortgingo från kl. 2 e. m. till half nio på kvällen utan afbrott.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *