På den musikaliska soaré,

som fru Fredrika Stenhammar kommer att, för ett välgärande ändamål, gifva härstädes, nästkommande fredag, fästa vi med nöje allmänhetens uppmärksamhet. Det blir ett nytt och för hvarje sångens vän säkert välkommet tillfälle, att få njuta af denna vår berömda landsmaninnas ädla, sköna stämma och fulländadt konstnärliga föredrag. Fru 8. kommer att biträdas af tvänne musikälskarinnor och af tvänne hennes elever, fröknarna Stjernbergh och Lundberg, samt af en mans-qvartett. Se vidare annonsen i detta nummer.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Augusti 1880
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *