Gåfvor till Gotlands fornsal.

Fröken Hilda von Brawn: Originalstycken, handskr. af Vilh. v. Braun: 1:0 Mina suckar; 2:0 Afskedet; och 3:0 Kartritning å Karlberg (1832). Fat af postlin med porträtt af Vilh. von Braun. Muamsell Maria Schröder: Öronring af silfver, förgyld, genombruten och med röd sten. Mamsell Aug. Vickman: Krok af brons » till etuit (fästmösgåfva). Kapphäkten af messing, Hårmössa af gult silke. Styrman 0. Dalgren i Bardlingbo: Spännbuckla af brons, rund. Tullkammaren i Visby: Dörrskylt af sandsten (1762). -2:ne Battonger, svarta, med kronor, m. m. (för tulltjenstemän). Lektorskan Maria Bergman, t. Kiuberg: Tobaks-pung af siden, utsydd, som tillhörtSkeppsombudsmannen N. Kinberg. Husbonden Joh. L:n Endregårda i Endre: Yxa. Stendon, 24 tum långt. Graf-kärl (bitar af). 4 st. småmynt. Pil-spets, af järn, 3 tum lång. Skräddare N. P. Svanbery: Visby-myut at siltver, Kyrkoherde A. H. Nyberg: Understen till qvarn af kalksten 1:12 ind. Bunge socknemän: Sol-visare af röd kalksten, 12 tum i tvärmått. Landtbrukare A. & D. Siltberg, Siglaivs i Rute: Tjär-hagg-vann, 74 aln lång. Sikt-qvarn med tillbehör. Stek-spett. »Lädeller Rindtjuga», 41 aln lång. »Valb» (tröskslaga). Rog-grätvare (»Rog-putt»). »Sigd-örtve» (lie-skaft), 2:ne Yx-trån (för hvässning af yxor. Fru Vilhelmina Rolander, f£. von Braun : kontant sex kronor. Pappers-sedel & 2 riksd. b:co. Stockmakaren 5. Fr. Björkander: Polér-sten, 93 tum lång, hittad bland brons-saker uti Roma kloster-kyrka. Lov. Öfverberg f. Lötvenberg: Tafla (landskap), på sidan sydd med hår. Kontant femtio kronor. Tråd-stjerna af elfenben (?), som tillhört prinsessan Sophie Albertina, Vinhandlare Aug. Johansson: Ljusstake af maml, antik. Handl. Emil Krokstedt: i När: Ko-skälla af järn-bleck (I. H. B. 1770). Häradshörd. R. Chevalier: Lager-, oliv- och eke-blad, tagua på Virgilii grat den 15 Maj 13550 af R. Oh. i Puzzuoli. Stycke Lava trån Vesuvins, taget 1880 af R. Ch, Trekantig havt (Tull-fiskals-), med svensk kokard. Trekantig hatt (med fransk kokard). Chapeau-Bas af svart felb, Mamsell Victorine Hägg: Frukt-fat af hv. porslin, ovalt genombrutet. Nyckel af järn, gammal. Pistolhölster (ett par) af läder. Lunt-foder af järnbleck. Blind-lykta af järnbleck (med hornskifva). 4 st, koppar-mynt- utländska. Konsul; L. N. Enequist: Glasruta, målad och bränd: LARS PAULSON ENEQUIST, 1699. Konsul Rudolf Cramér: Borgare-uniformsfrack, blå med sammets-krage och Gotlands vapen i de gula knapparna, buren till högtids, under 1856 års riksdag. Öfverste frih. E. von Vegesack: Majors-axel-klaffar vid unionens general-stab (U: S.) under kriget 1860—65. Mössmärke (guld på svart) för generalstabens officerare. Märke (silfver-ornament på rödt sammet), som hela (D. B. V:s) regimente N. Y. Turnes. Riffles (tyskar) bar vänster å bröstet. Gubben Sundahls (på Wible) silfver-medalj (för odling och flit). Pappérssedel (makulerad), Sv. R. st. bank. å 500 R. Rmt. 2:ne té-skedar af silfver, som Hjert och Tektor tagit på Gotland som legat på sjöbotten. Boktr.-lärlingen Axel Danielson: Kinesiskt mynt af brons. Timmermannen Oskar Petterson: 2:ne små-mynt, danska.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Augusti 1880
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *