Vedauktion.

Genom auktion, som inför fattigvårdsstyrelsen förrättas å fattighuset 1 tr. upp, onsdagen den 1 nästk. September kl. 5 e. m., kommer att för fattigvårdens behof npphandlas 50 kastar qvistfri, torr, grof, rätklafven 3 fots furuved, med rätt för inropare att i stället leverera 24 fots ved, under skyldighet att i sådant fall lemna en femtedel mera.
Förseglade anbud emottagas. Vilkoren meddelas vid auktionstillfället och dessförinnnan af sysslomannen B. Carlsson.
Visby den 10 Aug. 1880.
Fattigvärdsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Augusti 1880
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *