Rättegångs- och Polissaker.

För olaga utskänkning i D. B. V:s paviljong 3 och 4 dennes var fru Evelina Eklund instämd af allmänna åklagaren. Hos svaranden, som delgifvits såväl rådhusrättens utslag, hvarigenom hon förklarats sin utskänkningsrättighet förlustig, som k. m:ts befallningshafvandes förklaring, att hon ej kunde godkännas såsom förestånderska för nämda utskänkning, gjorde åklagaren i onsdags beslag å åtskilliga spritvaror, hvilka åklagaren yrkade, att de skulle förklaras förbrutna. TI en längre skrift utvecklade svaranden sin åsigt, att hon, som erkände, att utskänkning egt rum vid de nämda tillfällena, hade sin utskänkningsrättighet i behåll, tills rådhusrättens utslag stadfästs i högre rätt, dit hon nu vädjat. Målet uppsköts till 16 dennes, då svaranden vid 10 kronors vite antingen sjelf eller genom ombud skulle vara tillstädes.

För olofligt afbrännande af fyrverkeripjeser från taket å D. B. V:s paviljong och från planen framför paviljongen 3 och 4 dennes fäldes kyparen G. Leander Jonsson till 15 kronors böter.

För stöld af en s. k. sjömanskista, värd jämte innehåll 60 kronor, å åländska galeasen Urban, som låg vid Grefbron i Stockholm, häktades 24 Juli tre ynglingar, som erkände, att de, som bott i en grop å Ladugårdsgärdet, stulit kisstan och burit densamma utom staden, der den uppbrutits. Den ene af de.tre tjufvarne igenkändes vara för första resan stöld förut straffade f. sjömannen Oskar Edvard Nordström, född 1862 här i Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Augusti 1880
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *