I öfvermorgon

blir rikt tillfälle till förströglser af hvarjehanda art. Utom den på annat ställe i tidningen omnämda konserten i paviljongen, gifves konsert i metodistkapellet för ett välgörande ändamål. Samma dag firar arbetareföreningen sin sommarhögtidsfest med en utfärd till Henriksdals äng vid Barlingbo, hvarjämte Visby bollklubb med extra tåg afreser till Etelhem. På aftonen hålles dessutom nykterhetsföredrag i arbetareföreningens trädgård.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Augusti 1880
N:r 63

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *