Genom exekutiv-auktion,

som förrättas hos hemmansegaren Alfred Liljegren Gällungs i Veskinde måndagen den 2 nästkommande Augusti kl. 10 f.m., kommer följande för skuld utmätta egendom att till den högstbjudande försäljas, näml. 137 kaster furuved, 4 tolfter bräder, 3:ne sto, 3 kor, 1 tjur, 1 qviga, 1 par oxar och sex får med ungar. Betalningen skall erläggas genast.
Bro i Kronolänsmanskontoret den 21 Juli 1880.
J. HÅKANSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Juli 1880
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *