Borgenärerna

i f. landtbrukaren G. Diewenkorns konkurs kallas att sammanträda i Hypoteksföreningens lokal i Visby fredagen den 30 i denna månad kl, 11 f. m., för att bestämma arvode för konkursboets förvaltning.
Klintehamn den 13 Juli 1880.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Delegarne i Källunge Mejeribolag sammanträda till extra bolagsstämma å Suderbys i Källunge Måndagen den 2 instundande Augusti kl. 4 e.m., för att taga del af räkenskaperna sedan sista bolagsstämman. Resterande aktiebelopp torde vid detta sammanträde inbetalas.
Suderbys i Källunge d. 17 Juli 1880.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Juli 1880
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *