Badgäster

vid Visby vattenkuranstalt:
Direktör I. F. Dekander, Stockholm; handl. N. Kristenson, landtbr. Anders Jonsson, Sven Andersson, Hans Jonsson, Johan Andersson, Tilda Andersson, Julia Fröderberg, Nils Kristenson, Skåne; fröken Emilie Bergström, Visby; Gustaf Johansson, Värmland; fröken Kristina Karlsson, fröken Emma Larsson, Visby; skräddaren N. Lykke, Sundsvall; fru Tollett, fröken Stjernereutz, Finland; Maria Hejdenberg, Stockholm; fru Sundstedt, fröken Sundstedt, Östergötland; skräddaren Belin, Gefle; instrumentmakareLundqvist, Linköping, handl. Lallander, Norrland; fanjunkare Silvén, Örebro; skolläraren I. Hedlurd, Värmland; landtbr. A. P. Johansson, Gotland, fru Bergman, Visby; missionseleven Karl Gustafsson, Småland; handl. A. Nordgren, Gefle; predikant K. F. Nyström, Södertelje; pastor Norberg, Norrland; landtbr. A. Gustafsson, Småland; landtbr. J. Nilsson, Värmland; Sofi Eriksson, Dalarne; J. Svensson, Mariestad; literatören Hj. Strömer, Stockholm; fröken Lovisa Karlsson, Köping; fabrikör Modig, Hernösand; pastor G. Liljeroth, Upsala; styrman V. Platsman, Sundsvall; P. A. Andersson, Vestmanland; L. Hallström, Vestergötland; K. P. Larsson, Gefle; grefve Mörner, Norrköping; doktor Simon Brandell och stud. S. Brandell, Norrland; kapten Bylund, Sundsvall, predikant K. Granat, Stockholm; fru Emma Hedlund, O. Rydin, landtbr. N. Vallberg, Norrland; hustru Eva Svensson, Vestergötland; kyrkoherden P. Brandell, stud. P. Brandell, landtbr. Erik Norberg, Norrland; fröken E. Valqvist, Småland; madam Anna Andersson, Roslagen; Maria Pettersson, Gotland; fröken Karolina Pettersson, Stockholm. Summa 425.
Detta antal öfverstiger med närmare 100 det antal badgäster, som badanstalten vid samma tid föregående sommar räknade.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Juli 1880
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *