Auktion i Homa, Stenkumla.

Genom frivillig auktion som tisdagen den 27 dennes med början kl. 3 e. m. förrättas hos Niklas Johansson i Homa, Stenkumla socken, försäljes dels besittningsrätten under återstående 39 år till ett tnd odlad jord med derpå nu varande gröda, dels en manbygnad af sten under brädtak inredd till 2:ne rum och kök, dels enladugårdsbygnad jämväl af sten, och dels något lösegendom såsom husgerådsaker, åkeroch körredskap samt kreatur af en häst, 1 ko, 1 gris, några får och höns. Godkände inropare få anstånd till 1 nästk.
Oktober. Visby den 19 Juli 1880.
A. C. STENMARK,
Administrator i Niklas Johanssons bo.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Juli 1880
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *