Rättegångs- och Polissaker.

Inför krigslagarne. Löjtnanten vid pontonierbataljonen J. A. Zethelius tilldelade under en fältmarsch pontonieren J. Jonasson en spark och dömdes derför af krigshofrätten till en månads fängelse. Högsta domstolen, dit saken blifvit dragen, ändrade straffet till 30 dygns vaktarrest.

Tryckfrihetsåtalet mot Dagens Nyheter, hvilket väcktes af prestmannen K. Å. Danielsson, med anledning deraf att tidningen råkat kalla hr D. »f. d. prestman», ogillades af juryn. Käranden ålades att betala rättegångskostnaderna, 75 kronor, protokollslösen oberäknad.

Rättelse. Hemmanseg. Karl Larsson, Antsarfve i Tofta, som i Juli i förlidet år i sitt hem häktades för förskingring af allmänna medel, ådömdes allenast fängelse, men ej till fem års förlust af medborgerligt förtroende, såsom vår referent genom förvexling med ett annat mål råkade att i nr 57 för förra året af tidningen uppgifva.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Juli 1880
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *