Arkeologiska forskningar

komma på uppdrag af vitterhets-, histor’e- och antiqvitetsakademien, att under sammarens lopp på Gotland företagas af riktorn vid döfstumanstalten i Skara kand. F. Nordin och kand, G. Gustafson, som båda ärobördiga från orten och förut med framgång härstädes hafva sysselsatt sig med dylika forskningar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Juli 1880
N:r 54

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *