Auktion vid Vådklockegatan.

På begäran af delegarne i boet efter aflidne förre skolläraren P. E. Löfgren och för nämda delegares räkning kommer offentlig auktion att hållas i Löfgrenska huset vid Vådklockegatan, lördagen den 10 Juli från kl. 10 f. m., hvarvid till den högstbjudande försäljas, berörda dödsbo tillhöriga, dels hospitals-skatte-lägenheten nr 14, »Christen Fedders åker», jämte en utanför staden liggande ladubyggnad, äfvensom 2:ne återstående års arrenderätt till hospitalslägenheten nr 34; dels äfven nedanskrifna lösöreeffekter, näml.: ett spindelur med boett och kedja af silfver, 6 st. silfverteskedar, 6 st. matskedar af nysilfver, kittlar och pannor af koppar, mortel och ljusstakar af malm, jern- och blecksaker af hvarjehanda slag, likaledes glas och porslin, något linne och sängkläder, åtskilliga af den aflidne i lifstiden begagnade gångkläder, diverse möbler, såsom schiffonier, byrå, soffa, säng, stolar, pallar, bord, vägg- och toalettspeglar samt ett väggur, en hyfvelbänk och några snickeriverksaker, kör- och åkerbruksredskap af vagnar, kälkar, vagnskarmar, åkstolar, svänglar, selar, gödselbräden, potatiskista, foderhäck, tjugor, spadar samt plogar och harfvar; blifvande vid samma tillfälle försålda, jemväl boet tillhöriga, 4 st. kokreatur och 5 st. höns.
Köpare, som kunna betros, få begagnr sig af betalningsanstånd i 2.ne månader; andra skola erlägga betalningen för sina inrop kontant strax.
Fastigheterna och arrenderätten, äfvensom kreaturen, utbjudas och försäljas omedelbart efter kl. 12 på dagen.
Visby den 1 Juli 1880.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Juli 1880
N:r 53

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *