Gotlands båtsmanskompanier

komma i nästk. Juni månad att inspekteras af kommendören F. Didron, hvarvid 3 och 4 korporalskapen af 1 kompaniet och detta kompanis alla rekryter skola infinna sig vid Dalhems kyrka 6 Juni kl. 10 f. m. samt 4 och 5 korporalskapen af 2 kompaniet jämte dess rekryter 13 Juni kl. 9 f.m. vid Alfva kyrka.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Maj 1880
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *