Gåfvor till Gotlands fornsal:

Kyrkvärd. Joh. Jacobsson Norrgårda i Sproge: Dryckesstop af lergods (med flera konstigt dolda häl att hällas till under dryckesskämtan). Urmakare M. N. Siltberg: Väggur (helt och hållet af eke), gjordt at båtsman Bra-karl. Dokt. Isr Kolmodins sterbhus: Uppsatt mössa af tyll. Ost-kak-form af bleck. Ynglingen Hugo Snöbom: Sporrar aft stål (tillhört en officer från 1788 års krig). Sjökapten M. N. Stenberg: mynt, gult (af koppar”), funnet i mastspäret under fockmasten a briggen Svante i Ueckermände vid Stettin 1861. Kyrkvärd, O.Cedersten Kruse i Alva: Mangelbräde Ofjäli, D. C. D. A:o 1664, af eke. Husb. N. Pettersson Änge i Alva: Spegel, med ram af björke, 20 tum hög. Snus-qvarn (?) af Gotlands marmor, 6 1/2 vum hög. 3:ne Uhe-dosor at tenn. Husb. C. Carlsson Kruse i Alva; Nyckel af järn, 4 tum lång. Landtingsman Joh. Hägg Hägvalls i Gärum: Qvittence-bok ötver kronoskatten för Haltartve i Hväte 1766—86. Kyrkv. Dan. Martin Mattise i Bunge: Sporre af stål, hittad derst, 1879, Krok af järn, tredubbel, 7 tum lång, hittad derst. Tjär-skurare-spett, af järn, 1 aln. 13 tum långt. Arbetaren Lars Nordin: Plog-bill (7) af gråsten, 8 tum hög, 9 tum bred och 11/2 tum tjock, funnen i Visby 1880. Kapten Sigge Ulfsparre: 6 st. medeltids Sigill för Gotland (i gips-aftryck): S. CONVIVAR. SCI. TACOBI. DE. VISBY. S. FRATRVM. DE. CONVIVIO. SCI. LAVRENOII; S. TEVTHONICOR. IN. VISBI. DE GVILDA. SCI. KANVTI. SIGILL. THEVTHONICOR GVILADIA. FREQVENTAN TIVM. 8. CONFRATERNITATIS. SCI. NICHOLAT. IN GOTLANDIA; och SIGILLVVM. MATORIS. GILDE. OMNIVM. SANGTORVM. IN. WISBY. Några Tankar rörande våra fornminnen af S. Ulfsparre, Stockholm 1880 8:0, Gips-aftryck af en Brons-klubba (från Öland, 3 tum hög. Lotsålderman J. P. Jacobsson, Kathamarsvik: D. MART, LUTHERI Catechismus, Then Större, Stockholm 1667, 4:o. Kapt. frih. Fredrik Cederström: Värja, af k. Carl X1V Johan skänkt till Excell. Gr. Rudolf Cederström (Fr. Cederströms farfar), hvilken 1808 återtog Gotland från Ryssarna och sedan grundade National-beväringen på Ön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 Maj 1880
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *