Auktion vid Båtvaldevik i Gothem.

Lördagen den 22 innev. Maj från kl. 10 f. m., låta snickarearbetaren J. A. Sörenssons vid Båtvaldevik i Gothem och öfrige sterbhusdelegare efter hans aflidna hustru till den mestbjudande försälja hvad som vid senaste auktionstillfälle icke medhans, nämligen: möbler hvaribland en bättre imperialsäng, ett dito skåp, något husgerådsaker, träkärl, jernsaker, diverse tyger, sädessäckar, snickåreverktyg af hvarjehanda slag, tort virke såsom bräder, plank och fanér, åtskillige till en orgel hörande delar, en mineralsamling och böcker, ett boningshus inredt till 3:ne rum och kök, ett magasin, allt af sten under dels spänoch dels brädtak och ett ladugårdshus af trä, allt i godt stånd.
Vid samma tillfälle låta sterbhusdelegare efter aflidne Andre landtmätaren L. P. Engbom äfven försälja ett godt Norsells väggur, 2:ne klädesskåp, en större värdefull boksamling i verldsliga och andliga ämnen, samt unler Tummungs hemman i samma socken belägne anlott ifiskvattnet och släktägt m.m. För vederhäftighet kände inropare lemnas betalningsanstånd till den 1 nästk. Oktober.
Hörsne den 12 Maj 1880.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 Maj 1880
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *