»Klintehamn»

hitkom först omkring klockan 2 i dag, hindrad i sin resa af en vid 11-tiden i natt uppkommen bristfällighet i maskinen. I botten af den mindre pistonkannan sprängdes nämligen ett hål, hvarigenom en reservkanna måste provisoriskt insättas, hvilket vållade en tidsutdrägt af 4 till 5 timmar. Till maskinens hjelp tillsattes seglen, hvarefter färden utan vidare obehag fortsattes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Maj 1880
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *