En gammal vacker sed

från flere ställen i vårt land upptogs härstädes igår, Kristi himmelfärdsdag, i det att musik kl. 7 på morgonen utfördes från domkyrkotornet af nationalbeväringens musikkår, hvaraf en sextett föredrog åtskilliga på dagens betydelse hänsyftande psalmer, hvilkas högstämda och enkla toner, sväfvande ut från höjden i den härliga vårmorgonen, gjorde ett högtidligt intryck. Önskligt vore att denna vackra sed äfven för framtiden vunne hemortsrätt i vår bygd.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Maj 1880
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *