Första Maj

ingick med strålande klar himmel och nästan sommarlik värme, hvaraf vi ännu i dag njuta.
D. B. V:s paviljong, som öppnade sina portar nämde dag, hade lockat till sig en talrik mängd personer, som ville fira en glad förste Maj. Fru Eklund, som äfven för denna sommar residerar på Eklundshof, såsom en vitzare benämde paviljongen, förtjenar goda vitsord för en snabb servering af goda varor. Den nye styrande mästaren för uppassningen och serveringen, hr Beckman, hvilken företer utmärkta intyg från tjenstgöring vid Lorensberg i Göteborg och Klingenberg i Kristiania, visade sig som en rutinerad förman Under innevarande vecka utföres musik af en sextett af nationalbeväringens musikkår.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Maj 1880
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *