Dödsfall Christina Charlotta Lundgren

Att Sjökaptensenkan Christina Charlotta Lundgren efter en tärande sjukdom Iugnt och stilla afled i Visby tisdagen den 13 April 1880 kl. 4,50 e. m., i en ålder af 54 år, 6 månader och 22 dagar; djupt sörjd och saknad af son, broder, slägtingar och vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Ps.-b. nr 480 v. 1.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1880
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *