Rättegångs- och Polissaker.

För misshandel mot hustru A. Claesson dömdes i går ynglingen J. J. Fohlin att böta 20 kronor.

Slagtaren A. J. Pettersson, som låtit sitt slagtarebord qvarstå på torget sedan mörkret inträdt, fäldes att dertör böta 5 kronor.

Fickstöld. Med f. straffången Vilhelm Petter Engström från Othem, förut dömd för 4:de resan stöld, och nu åter 30 Mars häktad för fickstöld at ett silfver-cylinderar med kedja och nyckel af guld från husb. Jakob Fredin Bara i Etelhem, fortsattes i fredags ransakning. Jakob Fredin, nu tillstädes, tillfrågades, med afseende på fångens vid förra ransakningen gjorda uppgift, att vittnet Amanda Clason skulle hafva stulit klockan af Fredin, förklarade, avt han alldeles icke kände Amanda, och icke kunde derom något säga; vidare, avt han sammanträftat med Engström å »panoraman», der E. hälsat honom såsom bekant, under uppgift, att han, E., vore kopparslagar Hallgrens son; att de derefter följts åt till stadshotellet och förtärt kognak m.m.; att sedan de skiljts åt, Fredin saknat sin klocka och misstänkt E. för tillgrepp af densamma; fången, härom nu tillfrågad, nekade så väl för att hafva varit i sällskap med Fredin som för avt rörat hafva sett eller tillgripit hans hlocka, Förra vittnet Amanda Clason, äfven nu närvarande, förklarade, i afseende på fångens uppgift, att Amanda skulle stulit Fredins klocka, att hon »icke kände Fredin och aldrig i sin tid talat med honom», Några vittnen voro icke till i dag inkallade, hvarför det ansågs nödigt att uppskjuta målet. Mälsegaren Fredin anmälde då, att han stod på resande fot till Amerika och skulle begitva sig härifrån antiugenu på lördag eller söndag samt frågade, om han vid nästa ransakning kunde få hatva ombud samt nu genast återfå sitt ur, hvilket förut blitvit ädagalagdt vara hans eget. Detta beviljades, men åklagaren ville dock, att fången törst skulle erkänna, att uret vore Fredins. Derpå svarade dock fången: »på en sådan dum fraga svarar jag icke». Uret återlemnades dérerter till Fredin, och målet uppsköts, för flera vittnens hörande, till onsdagen 14 April kl. 12.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 April 1880
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *