Borgenärerna

i framlidne landsfiskalen C. O. Svanbergs till konkurs afträdda bo kallas till sammanträde onsdagen den 21dennes kl. 5 e.m. i kronouppbördskontoret på rådhuset för att öfverlägga och besluta om åtskilliga konkursboet rörande angelägenheter.
Visby den 5 April 1880.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna uti f. d. värdshusidkaren N. M. Anderssons vid Gotlands norra häradsrätt anhängiga konkurs kallas härmed till sammanträde å stadshotellet i Visby torsdagen den 15 instundande April kl. 3 e.m. för att höras och besluta i afseende på försäljning af såväl massans fasta egendom vid Slitehamn, som ännu utestående tvistiga fordringars indrifning eller försäljning, äfvensom för att bestämma arvodet för konkursboets förvaltning, granska upprättadt utdelningsförslag samt uppbära 50 proc:s utdelning af influtna medel.
Othem den 30:de Mars 1880.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1880
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *