Af en statistisk redogörelse

för Visby fattigvård för 1879 framgår, att stadens fattighus kan inrymma 64 personer, att ett fattighjons fulla försörjning kostat 130 kronor, hvilket understöd åtnjutits af 57′ personer, 25 män och 32 qvinnor, hvarjämte man af nedanstående tabell kan inhämta följande upplysningar om dem, som varit föremål för fattigvård:

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1880
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *