Genom offentlig, frivillig auktion,

som kommer att förrättas i f. d. Fermska packhuset, strax vid stora torget här i staden, onsdagen den 7 April från kl. 10 f. m., försäljas till den högstbjudande ett större parti glasvaror, 3 st. glasmästarediamanter, fickur och rakknifvar, diverse begagnade gångkläder, åtskilligt skodon, något sängkläder, en större kista, en soffa, en, efter uppgift antik, byrå, en mängd jern- och blecksaker, ett parti bamburör, några verktyg för förfärdigande af väfskedar, vigter och vågskålar, tomkärl af hvarjehanda slag, en hackelsekista, en vagn med karm och åkstol, ett par rackkälkar, en ridsadel jämte mera annat; och lemnas, med godsegarens begifvande åt vederhäftige ansedde inropare 2 månaders betalningsanstånd.
Visby den 1 April 1880.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1880
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *