Kronoutskylderna

i Visby för 1879, utgörande kr. 38,426,04, hafva under de nu afslutade uppbördsstämmorna influtit med kr. 27,320,15, hvadan således på indrifning beroende utskylder belöpa sig till kr. 11,105,89, hvilken rest är något högre än föregående årets. Det resterande beloppet utgör omkring 29 procent af sammanlagda uppbördssumman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Februari 1880
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *