Till lärarebefattningen

vid Vamlingbo församlings fasta folkskola samt dermed förenade kantors-, klockare- och organisttjensterne ega kompetenta sökande inom sextio dagar efter första kungörandet i Postoch Inrikes-tidningar ingifva sina af fullständiga bilagor åtföljda ansökningar till skolrådet i Vamlingbo. Skollärarelönen utgår efter lag. Kantors- och klockaretjensterne jämte orgelspelningen i kyrkan åtföljande löneförmåner utgå med omkring 78 kubikfot råg årligen. Samtliga, nämda befattningar komma att tillträdas den 1:a Juli innevarande år.
Vamlingbo i Februari 1880.
SKOLRÅDET.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1880
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *