Fru Sofia Magdalena Björkander,

1803 född Gardelius uti Ekeby, hvarifrån hon gift flyttade till Diskarfve i Roma, hvilar sedan några dagar i det tysta. Men minnet af henne skall bland »arbetets vänner» icke dö så snart: Hon var nämligen under sin verksamma tid en af Gotlands »betydligare qvinnor», icke blott på gammaldags vis duglig i vanlig mening, utan duglig äfven uti att lära andra. Ty hon var ortens snällaste väfverska, som under 40 år jämte sina döttrar icke blott idkat konstväfnad af flere slag, men i vanlig husväfnad inlärt omkring 400 allmogens och andras döttrar samt för denna slöjd mer än en gång mottagit belöningar af Hushållningssällskapet, hvilket ock under de senaste åren lemnat den gamla något understöd. Men, mången torde emellertid här finnas, som hört henne omtalas först nu, sedan hennes flitiga hand kallnat. — Frid öfver hennes stoft!

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Februari 1880
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *