Stiftsnyheter.

Till v. pastor i Burs under den tid doktor Lyth vistas vid riksdagen har förordnats adjunkten L. Söderberg.
Från kyrkoherden i Hangvar M. Karleson har till domkapitlet inkommit en ansökan, hvari på grund af hans höga ålder (75 år) anhålles om biträde till skötande af pastoralgöromålen, och har domkapitlet härtill förordnat adjunkten N. P. Gadd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1880
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *