Kronopark på Gotland.

Genom bref af 7 sistlidne Juni har k. m:t bifallit en väckt fråga om de nordost ifrån staden belägna f. d. hospitalshagarnes användande till en kronopark, hvartill genom köp och egoutbyte äfven skall läggas major Lindvalls lägenhet Skogsholm samt 2:e under Stora Hästnäs’ hemman lydande skogbeväxta marker, benämde Oxhagen och Lamgateskogen, hvarigenom allt bemälde park kommer att omfatta en egovidd af närmare 500 tunnland; och är köpesumman för major Lindvalls egendom aftalad till 12,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Juli 1878
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *