Hagelskur.

I söndags vid middagstiden, skrifves till Gotlands Allehanda, föll i Roma och trakten deromkring ett stridt regn, som slutligen öfvergick till en häftig hagelskur, hvars like ej i mannaminne der förekommit Haglen, som voro af en ärts storlek. bildade flerestädes drifvor, hvilka på sina ställen mätte 4 till 5 tums djup, och som ännu i måndags på förmiddagen qvarlågo. Ovädret gick i nordostlig riktning och varade ungefär en half timme under hvilken tid rådde nästan fullkomlig vindstilla. Temperaturen som förut på dagen varit tämligen hög, nedgick till + 10 grader Cels. Lyckligtvis hade grödan ej tagit någon nämvärd skada.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juli 1878
N:r 57

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *