Kanonbåten ”Urd”

råkade sistlidne torsdag ut för det missödet, att mellan kl. 1 och 2 e. m. vid passerandet af Kodjupet, i närheten af Vaxholm, der strömsättningen i följd af försänkningarna är mycket stark, strömmen tog fartyget, som gick med ungefär half fart, på styrbords bog och dref detsamma på grund, hvarest det ännu i lördags stod, sex fot inom försänkningarna, med 5 fot djupt vatten i fören och 12 fot i aktern. Så snart tilldragelsen blef bekant, utsändes genast till platsen ångbåten »Kare» med pråmar för att taga fartyget loss; men då detta ej lyckades, hafva vederbörande telegraferat till Slite efter bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångare »Hermes», hvilken är försedd med så starka kranar, att man hoppas det skall lyckas honom att lyfta »Urd» af grund.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Juli 1878
N:r 53

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *