Midsommardagarne

ha varit gynnade af det vackraste vider, solen strålade, foglarne sjöngo, och Flora hade iklädt sig sin gröna högtidsskrud. Midsommaraftonen firades här på åtskilliga håll såsom t. ex. på artillerigården med dans efter handklaver och trumma; både musici och dansande arbetade i sitt anletes svett. På midsommardagen begåfvo sig de, som voro i tillfälle dertill, ut på landet antingen i åkdon eller efter apostlahästar för att njuta af det vackra vädret och fira sommarens högtid. Ungdomen, den beväringsskyldiga åtminstone, lunkade deremot ut till Byrummet för att roa sig med exercis och andra krigiska idrotter. Åtskilliga resande, hufyndsakligen från Stockholm, gästade på midsommarafton staden. Emellertid gick dagen, och midsommaren är nu förbi, nätterna bli allt längre, och hösten nalkas. Det är kanske derför som man så allmänt fröjdas öfver det sköna, midsommaren erbjuder, som man lemnar stadens qvalm bakom sig och skyndar ut i den friska naturen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 Juni 1878
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *