På den konsert,

som fru Vilhelmina Söhrling-Strandberg om fredag gifver å läroverkets högtidssal, vilja vi fästa allmänhetens uppmärksamhet. Fru S. har så många gånger här låtit höra sig, att om hennes klangfulla stämma och utmärkta skola ej alls behöfver ordas, utan inskränka vi oss att uppmana hvarje vän af tonkonsten att med första söka förskafra sig biljett. Det omvexlande programmet återfinnes på annat ställe i bladet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 Juni 1878
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *