Passagerarelista.

Från Stockholm: med Thjelvar 23 Juni,
kapt. Byström, bokhandl. And. Jeurling, häradsh. Alm, baron Kruse, doktor Slättengren, kammarherre Belfrage, rektor Forsberg, hrr Lindgren, Söderholm, Berling, Braun, Kolmodin, Rosenius, Hendriksson, Enström, Reuterskjöld, Erich, Strömberg, Setterstedt, Berggren, Hemberg, Kjellberg, May, Bachér, Schalin, Malmqvist, majorsk. Gietz, just.rådinnan Cramér, fru:na Braun, Jäderin, Lönberg, Lundqvist, frök:na Sundahl, Fåhreus, Hellström, Vessberg. — Med Gotland 25 Juni, magister Lindgren, hrr Zimmermann, Bergenstjerna, Nilsson, Nordin, Mattsson, Sjöström, frök:na Olsson, Anrep, Nilsson, Nordenfelt. — Med Klintehamn 26 Juni, hrr Ling, Kärrman, Ekström, Torsell, Lindström, fruarna Svanbeck, Beckman, fröken Bäckvall.

Från Kalmar: med Visby 23 Juni,
mr Clarck, tullförvaltar Lidman, löjtn. Gyllenram, hrr Hedblad, Aspelin, Östin, fruarna Kiff, Odenius, Vesterdahl, frök. Myrsten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 Juni 1878
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *