Badgäster

vid vattenkuranstalten i Visby:
Skolläraren K. M. Lyster, Upsala; skolläraren L. Petterson, Upsala; hustra Anna Jansson, Roslagen; Matilda Jansson, dito; hr Emannel Hagelin, Vestergötland ; frök:na Maria och Emma Hagelin, dito; Oskar Engedahl, Gotland; Karl Ahlström, dito; N. Pettersson, Norrland; landtbr. F. N. Mattsson, Dalarne; kand. K. M. Johansson, Östergötland; skolläraren G. Johansson, dito; bokh. Vikt. Österman, Norrtelje.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Juni 1878
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *