Lagfart

har vid Visby rådhusrätt under Maj månad beviljats å följande fastigheter: Åkrarne n:ris 660, 661, 662, 663, 664 och 665 samt betningen n:ris 771 t. o. m. 774½ inya stadskartan, sålda för 2,600 kr. af handl, J. B. Möller till handl. K. J..H. Sjöberg; hälften af hus och tomter n:ris 1 och 21 i Norder-Rotans 2:dra qv., sålda för 3,483 kr. af färgaren K. J. Stenstöms konkursmassa till J. A. Linné och R. M. Vendt; samma fastighets hälft, såld för 4,050 kr. af J. A. Linné och R. M. Vendt till fabr. Kr. Stenström ; beteshagen «Tornhagen», under n:ris 1206, 1207 och 1208 i nya stadskartan, såld för 6,000 kr. af mamsellerna Johanna Hägg och Viktorine Hägg till handl. John Hallberg; trädgårdstomten med lusthus under nr 19 i Norder-Rotans 3:dje qv., såld för 550 kr, af fabr. N. Holmberg till provincialläkaren; doktor D. M. Pontin; samma fastighet såld för 2,000 kr. af provincialläkaren dr D. M. Pontin till sjökaptenen K. F. Beckman och hans hustru ; hus och tomt nr 3 med tillydenheter i Norder-Rotans första qvarter, sålde för 15,000 kr. af bankdirektören m. m. L. Jacobssons sterbhusdelegare till handl. Axel Ekman; hus och tomt nr 10 i Strand-Rotans första qv., sålda för 4,000 kr. af snickaren K. L. Tiljander till enkefru G. Kohrtz.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Juni 1878
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *