Rättegångs- och Polissaker.

Länsfängelset 6 Juni.
Giftmordet i När. Ransakning fortsattes i dag med häktade enkorna Anna Sörensson Öndarfve och Lotta Djurman. Protokollet för 13 Maj upplästes och lemnades utan anmärkning, med undantag deraf, att Lotta Djurman anmärkte, att hustra Maria Bergströms i protokollet intagna vittnesmål vore oriktigt uppfattadt, hvarför hon önskade, att husbonden Albin Vellander Husarfve, som nu icke var tillstädes, måtte blifva hörd. Anna Sörenson och Lotta Djurman nekade fortfarande för all vetskap om eller delaktighet i giftmordet.
Åklagaren hade nu instämt ett vittne, fiskaren Jakob Ahlqvist vid Allmungs, hvilken, efter aflagd ed, berättade: att han, som varit bekant med och tidtals umgåtts med Sören Öndarfve, några månader efter gummans död hört honom yttra: chade jag vetat så mycket som jag nu vet, så skulle Anna, Lotta och Petterssonskan (barnmorskan) för längesedan varit knäppta»; att dessa personer «velat göra detsamma med honom som med mor» i det de velat gifva honom «ostmjölk», hvarom han sade:, cjag var så klok, att jag inte smakte dem. Vittnet hade sig för öfrigt intet bekant om giftmordet annat än rykten derom. Då icke vidare nu kunde utrönas, blef, med bifall till åklagarens begäran, ransakningen ytterligare uppskjuten för dels läkares särskilda utlåtande, dels flere vittnens hörande, till I Juli kl. 9 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Juni 1878
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *