Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten, 3 Juni.
Fylleri. Smeden O. V. Hultberg hade 24 Maj visat sig af starka drycker öfverlastad. Hultberg erkände och dömdes att böta 5 kr.

Slagsmål. Tandthandlanden Gustaf Adolf Hedström ifrån Roma hade 18 April å gata här i staden förolämpat och slagit inspektoren Schiiberg, drängen Olof Olofsson ifrån Burs i Källunge och stadsbetjenten O. V. Nilsson. Han nekade för det honom till last lagda, men öfvertygades genom vittnen och dömdes i dag att böta 40 kronor samt att ersätta vittnen och rättegångskostnad.

Oloflig skjutning. Biljardegaren I. Åbjörnsson hade inne å gården till Liljehornska huset aflossat ett skott ur gevär och derför blifvit instämd. Åbjörnsson erkände, men uppgaf, att han «ingen ond mening» haft med skottet. Då ingen skada för öfrigt skett, undslapp han med att för skottet böta 5 kronor.

Vårdslöst körande och djurplågeri. Arbetaren O. Pettersson ifrån Kullsarfve i Källunge hade 29 sistl. April enligt gjord anmälan kommit körande i vild fart å hästgatan, så att å gatan gående personer nära på blifvit öfverkörda. Hästen hade, enligt vittnensintyg, ett öppet skafsår under ena loken. Pettersson, härför instämd, nekade för att hafva kört fort eller vårdslöst och företedde, hvad skafsåretunderloken beträffade, intyg af länsveterinären E. Schoug derom att loken var så inredd, att hästen utan fara kunde till körslor begagnas. Tillräcklig bevisning om fortköringen blef icke förebragt.
Stadsfiskalen inskränkte sitt påstående till ansvar för djurplågri, men Pettersson blef, efter öfverläggning, frikänd.

Misshandel. Angående det förut omnämda våldet af arbetaren August Ahlstedt å krogen nr 4 å Kyrkogatan 15 sistl. April mot artilleristen Teodor Larsson, fortsattes t dag ransakning och hördes flere vittnen, som efter aflagd ed intygade, att Ahlstedt nämda dag misshandlat och då slagit Larsson i hufvudet, att deraf ett större sår med mycken blödning uppstått. Ahlstedt nekade fortfarande för att vid våldet hafva begagnat knif, men bestred likväl icke bestämdt vittnesberättelserna. Utslag kommer att afslutas 17 Juni.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Juni 1878
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *