Officersmötet

vid Gotlands nationalbeväring, som fortgått sedan 27 Maj afbrytes idag för att åter fortsätta från 10—15 Juni. I öfrigt skola årets vapenöfningar vid nationalbeväringen fortgå sålunda:
Befälsmöte för allt öfver- och underbefäl, samt spel vid infanteriet och jägarne under sex dagar från 3 Juni;
Befälsmöte för allt öfver- och underbefäl samt spel vid artilleriet under 13 dagar från 3 Juni med en veckas förutgången öfning för det underbefäl, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen, samt
Batterimöten för artilleriet och Kompanimöten för jägare under sex dagar för Södra och Medelbataljonerna från 17 samt artilleriet, Visby och Norra bataljonerna från 24 Juni.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Juni 1878
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *