Gotlands skytteförbunds

styrelse har i dag på middagen haft sitt årssammanträde å landtmäterikontoret härstädes under ledning af vice ordföranden, öfverstelöjtnant Carl Bolin. Till en början föredrogs och godkändes verkst. utskottets förslag till utgifts- och inkomitstat för året, slutande å 298 kr.
Årets förbundstäflingar bestämdes att äga rum 30 och 31 augusti. Ett väckt förslag om anordnande af. en »skyttarnes dag» i samband med förbundstäflingarna diskuterades därefter. Man uttalade sina sympatier för förslaget, men tidpunkten för festen ansågs olämplig med hänsyn till den gena årstiden, då väderleken i allmänhet är lämplig för friluftsfester. Frågan återremitterades till verkst utskottet.
Till sist beslöt styrelsen att biträda verkst. utskottets förslag i fråga om utdelande af förbundets förtjänstmedalj i silfver åt fem däraf förtjänta skytteveteraner inom förbundet.
Sammanträdet var fåtaligt besökt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1913
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.