Bristande intresse

rönte auktionen, som hölls på tisdagen å premieringsplatsen i Hafdhem, hvarvid utbjöds ett 40-tal förstklagsiga djur. Af dessa blefvo nämligen endast ett fåtal försåldt, då så godt som inga spekulanter tillstädeskommit. Med morgontåget från Visby medföljde visserligen till auktionen tre slaktare, men äfven. dessa hade tydligen lämnat köplusten hemma. Förnyad auktion torde emellertid komma, att hållas framdeles.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1913
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.