Klockare hyllad efter 40 års tjänst.

En särskilt högtidlig prägel fick gudstjänsten i Endre kyrka i söndags, då församlingen avtackade klockare Alfr. Fardelin för hans mer än fyrtio år långa och plikttrogna tjänst. En talrik menighet var samlad i kyrkan, där gudstjänsten förrättades av kyrkoherde G. Enwall och sång utfördes av kyrkans sångkör. Efter det att klockaren låtit kyrkklockan kungöra, att gudstjänsten var slut, trädde kyrkoherden fram i koret och tackade å församlingens vägnar klockaren för hans långa och goda tjänst och överlämnade en insamlad avskedsgåva.
I skolan hade sedan kyrkvärdarnas fruar anordnat kyrkkaffe för samtliga i kyrkan närvarande. Därunder frambar kantor G. Gullin ett tack till hr Fardelin för det goda samarbetet, och sedan kyrkoherden talat sjöngs ps. 600 v. 7.

Gotlänningen
Tisdagen den 30 December 1952
Nr 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.