Anders Anderson, Austers, död.

I en ålder av 72 år avled i lördags lantbrukaren Anders Anderson, Austers i Hangvar. Han var född 1880 i Hällestad i Östergötland och kom till Gotland 1913, där han hela tiden varit Hangvar trogen.
I sin nya hembygd gjorde sig A. snart känd som en kunnig, rejäl och dugande man, och förtroendet till honom och uppskattningen av hans arbete växte allt efter som åren gick. Det ena förtroendeuppdraget efter det andra lades på hans axlar, och han blev så småningom något av en klockarfar som skulle allting bestyra för socknen. Han blev ordförande i kommunalstämman, vice ordförande i kommunalfullmäktige och kyrkostämman, ledamot av kommunalnämnden och pastoratskyrkorådet, tillhörde skolrådet i 25 år och handhade posten som kassör i Hangvars sparbank till sin död. Han har vidare bl, a. varit ordförande i RLF-avdelningen för Hangvars och Halls socknar, fungerat som sockenombud för hushållningssällskapet och egnahemsnämnden samt vid vägstämmor, tillhört vägstyrelsen och var ledamot av vägnämnden. Även i nykterhetsrörelsen har han varit engagerad.
Vid sidan av allt detta har Anders Anderson brukat sin gård med mycken id och kunnighet och kunde när han drog sig tillbaka från det direkta ansvaret för jordbruksdriften se tillbaka på en strävsam och framgångsrik odlargärning.
Sedan många år var han helt acklimatiserad gotlänning, men han bevarade både sitt östgötska tungomål och den lugna trygghet och tillförsikt, som väl är alla östgötars arvedel, och alla som kommit i beröring med honom torde bevara minnet av en i allo präktig och pålitlig man. Vid sin bortgång sörjes han närmast av maka och tre söner, av vilka två fortsätter faderns gärning som jordbrukare och den tredje är ingenjör i Stockholm.

Gotlänningen
Måndagen den 29 December 1952
Nr 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.