Dödsfall

Fru Emma Hoas, änka efter framlidne Gammelsvenskbyherden Kristoffer Hoas avled på julafton efter en längre tids sjukdom i Södertälje, där hon varit bosatt sedan sin makes bortgång.
Den avlidna är väl känd av alla äldre svenskbybor. I mer än ett kvarts sekel vistades hon i Gammalsvenskby i Ukraina, där hon — utsänd av KMA 1899 — verkade som bibelkvinna och församlingssyster. Hon var född i Sverige och tillhörde den gamla lundasläkten Skarstedt. 1907 ingick hon äktenskap med Gammalsvenskbys dåvarande folkskollärare och klockare, sedermera pastor Kristoffer Hoas, och var den första svenskfödda kvinna som gifte sig med en svenskbybo.
Hon nedlade under sin krafts dagar ett mycket gagnande arbete bland svenskbyborna, och stannade i Ukraina tillsammans med sin make till dess svenskbyborna för 23 år sedan fick tillåtelse att lämna Ukraina och flytta sina bopålar till Sverige.
Hon har så gott som varje år varit intresserad deltagare i svenskbybornas årliga sammankomst i Roma. De senaste åren har hon dock på grund av sjukdom varit förhindrad delta i färderna till Gotland.
Den bortgångna sörjes närmast av sönerna, pastor Sigfrid Hoas och tjänstemannen i Scania-Vabis Viktor Hoas, båda bosatta i Södertälje, polisman Emil Hoas, Stockholm, av dottern Anne-Marie bosatt i Uppsala samt barnbarnen. Jordfästningen äger rum den 3 januari i Roma, där svenskbybornas gamle herde Kr. Hoas är begravd.
— Fru Alma Vroland, Visby, avled i går i en ålder av sjuttionio år. Den bortgångna var änka efter typograf Arvid Vroland och var själv i yngre dagar verksam i det typografiska facket, bl. a. på Gotlänningens officin. Sedan många år var hon ansluten till IOGT.
Som närmast sörjande efterlämnar den avlidna två döttrar, Edith, maka till folkskolinspektör Gösta Allvin, Visby, och Signe, gift med köpman J. Tjäder, Hudiksvall, samt barnbarn och en syster, fru Gerda Enström, Visby.
— I lördags avled änkefru Emelie Pettersson, f. Nilsson, änka efter lantbrukaren Viktor Pettersson, Bonsarve i Vamlingbo.
Den bortgångna var född den 26 april 1877 vid Simunde i Vamlingbo. Allt sedan ungdomen har den avlidna varit varmt kristligt intresserad och var ansluten till Vamlingbo friförsamling. Hon efterlämnar ett mycket aktat minne.
Närmast sörjes den bortgångna av sonen Enoch, som nu har gården, vidare av dottern Anna, gift med hemmansäg. Elof Pettersson, Rodarve i Hogrän, samt barnbarn.
— I en ålder av nära 85 år avled i går fru Laura Karlsson, maka till f. fiskaren Karl Karlsson, Hallute i När. Hon var född i När och sörjes närmast av, förutom maken, två döttrar och en syster.
På juldagen avled helt hastigt och oväntat stenarbetaren Hjalmar Johansson, bosatt vid Vivlings i en av stenbrottets baracker. Den bortgångne var född i Torps församling i Älvsborgs län och kom i unga år till Gotland, där ytan arbetat med stenbrytning. Han älskade ensamheten och avböjde alltid lugnt och bestämt varje inblandning av andras råd eller hjälp i livets skiften. Myndigheterna har tidigare erbjudit honom bistånd både med läkarhjälp, då han var sjuk, och på annat sätt, men han har alltid avvisat dessa erbjudanden under den manliga försäkran att han ville klara sig själv. Nu hade ohälsa brutit ner honom, och endast en granne till honom anade hur illa det stod till. Lugnt och stilla gick den ensamme över gränsen på den dag, då alla vi andra glädes åt människors och anförvanters gemenskap. Den bortgångne har inga anhöriga på Gotland och var vid sitt frånfälle 61 år.

Gotlänningen
Måndagen den 29 December 1952
Nr 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.