De som önskar följa

vår älskade BENGT på hans sista färd meddelas att jordfästningen äger rum i Vall kyrka lördagen den 27 dec. kl. 1 e. m. Samling i kyrkan kl. 12.45.
BEDA och CARL-JOHAN AHLIN
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlänningen
Onsdagen den 24 December 1952
Nr 299

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.