GOTLAND RUNT. Stånga.

STÅNGA
Vid sammanträde med delägare i Gotlands södra brandstodsförening omvaldes till ledamot i , socknens brandstodskommitte lantbr. Kr. Kristiansson, Maldes, med montör John Karlström, Herrvide, som suppleant. Till fullmäktigeledamot och suppleant för brandstodsföreningens stämmor omvaldes ovannämnda personer.
Vid pastoratets skogsauktion försåldes i Burs 184,5 kbm till ett medelpris av kr 29:.65. Högsta priset betalades för en post virkesskog om 50 kbm å 41 kronor. I Stånga såldes 172 kbm med 31 kr som medelpris. Högsta pris blev 36 kbm å 46 kronor.

Gotlänningen
Onsdagen den 24 December 1952
Nr 299

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.