Hyllningar

På sin 50-årsdag blev pastor Villie Hellgren, Hallstavik, föremål för hjärtliga och omfattande hyllningar. Häverödals och Herrängs baptistförsamlingar uppvaktade genom tvenne deputationer och överlämnade gåvor och blommor. Häverö kristliga samarbetskommitté uppvaktade och överlämnade ett par böcker. Från anhöriga och vänner ute i landet hade sänts gåvor av olika slag, och ett 35-tal telegram.
I ett samkväm, som församlingen anordnat i Betel, Häverödal, talade vice ordf. Gottfrid Andersson och byggmästare Carlbäcker för församlingen. För Norrtälje baptistförsamling och Roslagskretsens baptistungdom talade pastor Konrad Engwall, för Hallstaviks Missionsförsamling talade byggmästare Joel Gustafsson och för Lutherska Missionsföreningen pastor Paulsson och fabrikör Erik Eriksson, för Herrängs baptistförsamling talade hr Alan Nilsson, för Pingstförsamlingen pastor Åström, för Hammarby missionsförsamling lantbrukare Evert Andersson. Församlingens sångare sjöng.
— På sin femtioårsdag blev Gotlands Allehandas rotationstryckare Oscar Andersson föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Tidigt på morgonen uppvaktade maka och barn med armbandsur och blommor och från släkten och vännerna överlämnades också en penninggåva jämte blommor och en deputation från Visby skyttegille lämnade också en penningadress och blommor. På förmiddagen överlämnades från Gotlands Allehandas Tryckeri AB ett presentkort och en blomsterkorg och en annan blomsterkorg anlände från värdfolk och grannar. Under dagens lopp anlände sedan blommor i mängd och telegrafiska lyckönskningar. På kvällen gav jubilaren middag på Hantverkargården för släkten och vänkretsen och han blev då föremål för ytterligare hyllningar i sång och tal.

Gotlänningen
Tisdagen den 23 December 1952
Nr 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.